czwartek, lipiec 27, 2017

Zdolność kredytowa.

Jakie parametry brane są pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowe.

Zdolność kredytowa została określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Według tej ustawy Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Zdolność kredytowa oceniana jest według kryteriów jakie bierze pod uwagę bank. Bez wątpienia jednym z podstawowych kryteriów jest to jakie dochody osiąga kredytobiorca w stosunku do zadłużenia jakie chce zaciągnąć i na jak długi okres czasu. Dochód powinien być stały i na tyle wysoki, aby po udzieleniu wnioskowanej kwoty kredytu i podzieleniu go na odpowiednią ilość rat, kredytobiorca był w stanie to zadłużenie spłacać i nie będzie miało ono dużego wpływu na jakość jego życia. Na tej podstawie można wywnioskować, że ta sama osoba może mieć zdolność kredytową zaciągając taką samą kwotę kredytu na okres dziesięciu lat, ale już w przypadku rozłożenia kredytu na pięć lat, kredytobiorca tej zdolności kredytowej miał nie będzie. Innymi równie ważnymi kryteriami jakie bierze bank wyliczając zdolność kredytową są raty jakie spłaca klient w innych instytucjach pożyczkowych jak też opłaty stałe jakie ma regularnie do opłacenia. Może być sytuacja, kiedy klient ma bardzo duże dochody, ale jednocześnie ma bardzo duże stałe obciążenia i bank uzna go za osobę niewydolną finansową i tym samym wyliczy mu mniejszą zdolność kredytową, lub w ogóle nie przyzna mu kredytu.

Zdolność kredytową można sprawdzić samemu w internecie.

Zdolność kredytową możemy wyliczyć sami korzystając z ogólnie dostępnych w internecie specjalnych kalkulatorów. Takie kalkulatory tworzą instytucje bankowe, aby potencjalny kredytobiorca sam mógł się zorientować o jaką sumę kredytu może w danym banku wnioskować. W niektórych kalkulatorach wyliczane są średnie wydatki na jedną osobę i wyliczana jest kwota jaka musi zostać kredytobiorcy do życia. W niektórych kalkulatorach trzeba podać swój wiek, ilość osób jakie ma się na utrzymaniu, rodzaj umowy na jaką się pracuje jak również wysokość obecnego zadłużenia. Bez względu na to, czy sami sprawdzimy swoją zdolność kredytową i tak bank w jakim złożymy wniosek o kredyt według własnych kryteriów podda nas analizie kredytowej. Możemy mieć dużą zdolność kredytową, a bank i tak ma prawo odmówić nam kredytu. Może to się zdarzyć w sytuacji, kiedy kredytobiorca ma złą historię kredytowania. Biorąc pod uwagę wszystkie parametry wyznaczania zdolności kredytowej bank może zaproponować klientowi mniejszy kredyt, czy też na krótszy czas, albo zwiększyć wysokość prowizji za przyznanie takiego kredytu. Zdolność kredytowa nie jest ostateczną decyzją. Nie posiadając zdolności kredytowej mamy szansę na kredyt. Bank może nam go przyznać na innych warunkach na przykład ustanawiając dodatkowe zabezpieczenie kredytu na majątku jaki posiada kredytobiorca. Jak widać otrzymanie kredytu wiąże się z wieloma formalnościami, ale nie są one na tyle kłopotliwe, aby nie można było sobie z nimi poradzić. O zdolność kredytową można zadbać samemu. Przed złożeniem wniosku o kredyt warto pospłacać swoje zobowiązania, gdyż można wówczas liczyć, na to że bank przyzna nam większą sumę kredytu. Dobrym rozwiązaniem na zwiększenie zdolności kredytowej jest również wzięcie kredytu ze współkredytobiorcą. Taką osobą może być współmałżonek, ale też rodzice, teściowe, rodzeństwo, a nawet znajoma nam osoba. Należy jednak nie przesadzać z kwotą kredytu. Powinno nas być stać na jego spłatę w terminie.

czwartek, czerwiec 8, 2017

Kanały obsługi klienta firm pożyczkowych

Firmy pożyczkowe obsługują klientów za pośrednictwem wielu ciekawych kanałów, często niespotykanych w bankach komercyjnych. W artykule poznasz najważniejsze kanały obsługi klienta firm pożyczkowych z uwzględnieniem wad i zalet.

Charakterystyka kanałów sprzedażowych dla pożyczek gotówkowych

Jednym z najważniejszych kanałów sprzedażowych dla kredytów gotówkowych jest internet i dedykowane portale multimedialne. Dzięki nim kontakt z kredytobiorcami skraca się do minimum. W sieci panuje również duża lojalność odnośnie uczciwych ofert kredytowych. Internet to obecnie najpopularniejsza droga do klienta w sektorze pozabankowym. Stopniowo natomiast zanika presja na zakładanie oddziałów stacjonarnych firm pożyczkowych. Oddział stacjonarny to duży wydatek, a jednocześnie mniejsze szanse pozyskania klienta niż za pośrednictwem serwisu internetowego. Oddziały stacjonarne to domena największych firm pożyczkowych w branży. Oddział stacjonarny obsługuje z reguły długoterminowe umowy z poważnymi zabezpieczeniami. Przy oddziałach stacjonarnych działa też opcja zamówienia doradcy do klienta. Kredytobiorca z małej miejscowości może kontaktować się z agentem firmy pożyczkowej na dojazd. Usługa jest najczęściej płatna, ale przy niewielkich kwotach pożyczek gotówkowych z reguły mało odczuwalna. Kanał internetowy, stacjonarny i mobilny sprzedaży to najpopularniejsze rozwiązania spotykane w branży. Kanał internetowy daje największy potencjał wzrostu. Niestety internet to również ogromna konkurencja między najpopularniejszymi i niszowymi parabankami. Utrzymanie oddziału stacjonarnego to niekoniecznie zły pomysł, szczególnie w największych miastach kraju.

Zróżnicowany sposób nawiązywania współpracy

Im więcej kanałów obsługi klienta, tym lepiej, ponieważ szybciej otrzymasz pieniądze na potrzeby, a jednocześnie zapewnisz sobie wygodę podpisywania umowy. W mniejszych miejscowościach kanał internetowy lub zamówienie agenta firmy pożyczkowej na dojazd to bardzo racjonalne rozwiązanie. Największe firmy pożyczkowe w branży na kanale dojazdu do klienta zarabiają krocie, ze względu na nieco wyższe koszty pozaodsetkowe wpisane do umowy. Jaki kanał obsługi preferujesz w firmach pożyczkowych najbardziej?

piątek, maj 12, 2017

Zagrożenia na rynku kredytowym

Kredytobiorca z odrzuconym przez bank detaliczny wnioskiem przechodzi najczęściej na rynek alternatywny. Z jakimi zagrożeniami możesz się spotkać w sektorze kredytów krótkoterminowych? W artykule poznasz najważniejsze czynniki ryzyka przy podpisywaniu umów kredytowych na rynku pozabankowym. Dzięki temu lepiej podejdziesz do monitorowania popularnych parabanków.

Najważniejsze zagrożenia przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego

Przede wszystkim największym zagrożeniem na rynku kredytowym jest zabezpieczenie bardzo małej umowy kredytowej sporym majątkiem, np. nieruchomością, działką, udziałami w przedsiębiorstwie, czy dobrami intelektualnymi. Czasami parabank rozwiązuje celowo obowiązującą umowę o pożyczkę krótkoterminową, np. po wystąpieniu drobnych opóźnień w spłacie, a następnie żąda spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami. Taka sytuacja doprowadza ostatecznie do uruchomienia całej machiny windykacyjnej łącznie z przejęciem zabezpieczenia. Poza tym warto monitorować koszty zabezpieczeń, zbędne opłaty za rozpatrzenie wniosku, czy duże opłaty gotówką bez żadnego formalnego potwierdzenia. Niektórzy kredytobiorcy w desperacji chcą od parabanków nieco większych pieniędzy, a wtedy doradca w parabanku pobiera prowizję i daje wyłącznie nadzieję na pożyczkę. Wniosek się przyjmuje z prowizją (gotówką), a następnie wysyła negatywne wiadomości do kredytobiorcy. Obecnie jednak można walczyć lepiej o własne prawa, chociażby za pośrednictwem lokalnych rzeczników praw konsumenta. Kredytobiorca powinien poznać również podstawy kodeksu cywilnego i dokładnie studiować umowy, opinie od dotychczasowych klientów parabanków, regulaminy.

Kluczowa kontrola kosztów pozaodsetkowych

Inne zagrożenia to zbyt wysokie koszty pozaodsetkowe. Obecnie w umowach kredytowych, nawet udzielanych przez parabanki występuje ograniczenie kosztów podstawowych do czterokrotności stopy lombardowej. Niestety przepisy obchodzi się stosowaniem bardzo wysokich prowizji. To właśnie z prowizji żyje branża kredytów krótkoterminowych. Oczywiście uczciwe instytucje na rynku funkcjonują, ale lepiej zawczasu się zabezpieczyć przed podobnymi problemami.

środa, kwiecień 5, 2017

Parabank co należy wiedzieć o tym miejscu?

Parabank podobnie jak bank działa prężnie na rynku finansowym. Specyfika ich działania jest zdecydowanie inna. Warto mieć świadomość tego iż to parabank składa się ze zdecydowanie mniejszych wymagań co do działalności i z tego powodu polityka kredytowania może być bardziej liberalna w odniesieniu do banków. Instytucja para finansowa charakteryzuje się tym iż tutaj tak naprawdę nie będzie następować dokładne weryfikowanie wiarygodności finansowej klienta w BIK. Warto powiedzieć o tym iż zadłużona osoba może się zdecydować na kredyt w parabanku.

Dobre strony kredytu parabankowego dotyczą oczywiście tego iż tutaj nie występuje udzielanie kredytów, ale pożyczki. Wszystko to jest za sprawą obowiązującego prawa bankowego. Jeśli chodzi o dobre strony pożyczek parabankowych to należy mieć świadomość tego iż jej otrzymanie dotyczy każdej osoby. Klient posiadając negatywne wpisy w BIK może również mieć szanse na zdobycie pożyczki w parabanku. Jeśli chodzi o proces weryfikacji podmiotu to następuje oczywiście w zdecydowanie mniejszy okres czas w porównaniu do tradycyjnego banku. Pożyczka może się odbyć oczywiście w sposób dla klienta wiarygodny np. telefon, sms, Internet. Zaciągnięcie pożyczki może następować oczywiście w niewielkim okresie czasu. Występować może także dowóz gotówki do klienta, a taka usługa nie jest możliwa w banku. Pierwsza chwilówka może zostać oddana w sposób całkowicie darmowy.

Jak każdy produkt bankowy to również instytucja parafinansowa może oczywiście posiadać złe strony. Koszty spłaty oraz ich uzyskania są nieduże. Prawdą jest iż oprocentowanie takich zobowiązań jest ograniczone, a limit wynosi oczywiście czterokrotność stopy lombardowej jaka może obecnie występować w kraju. Pomimo tego parabank jest również w stanie dodać wiele innych opłat dodatkowych. Do nich na pewno warto zaliczać przystąpienie do kredytu, zapłacenie za błyskawiczne rozpatrzenie wniosku lub opłata za dostarczenie gotówki. Jeśli chodzi o chwilówkę to tak właściwie mogą one być zaciągnięte w parabankach oraz dotyczyć niedużych kwot. Należy tutaj powiedzieć o rozwiązaniach od około 50 do 100zł. Kredytowanie w tych instytucjach nie jest potrzebne ponieważ lepiej jest skorzystać przykładowo z rozwiązań hipotecznych.

środa, marzec 8, 2017

Postępowanie egzekucyjne wobec kredytobiorcy – czego należy się spodziewać?

Postępowanie egzekucyjne wszczynane jest przez organ egzekucyjny po otrzymaniu wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji. Do wniosku dołącza się tytuł wykonawczy, jak również inne dokumenty, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zawierać szczegółowe określenie świadczenia, którego ma dotyczyć oraz sposób wykonania egzekucji. W jednym wniosku może się znaleźć wiele sposobów egzekucji, jakie bank życzy sobie zastosować wobec jednego dłużnika. Jeżeli bank nie może wskazać przedmiotów służących do zaspokojenia jego roszczeń, komornik powinien wezwać dłużnika do wykazania stanu swojego majątku.

Komornik nie powinien zajmować więcej ruchomości niż jest to potrzebne do zaspokojenia należności i kosztów egzekucyjnych. Strony powinny być obecne przy zajmowaniu ruchomości, ich obecność nie jest jednak bezwzględnie wymagana. Zajęcie ruchomości ma ten skutek, że rozporządzenie nią - dokonane po zajęciu - nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a egzekucja z zajętej ruchomości (np. „sprzedanej” przez dłużnika) może być prowadzona również przeciwko nabywcy. Zasadniczo, komornik zajęte ruchomości pozostawia na miejscu, tj. we władaniu osoby, u której je zajął. Jednak może też złożyć je na przechowanie u innej osoby lub do depozytu sądowego.

W celu ochrony dłużnika i aby dać mu jeszcze szansę samodzielnego dokonania spłaty długu, przepisy egzekucyjne stanowią, że sprzedaż zajętych ruchomości następuje nie wcześniej niż 7 dni od daty zajęcia. Wyjątkiem jest sytuacja gdy ruchomość szybko ulega zepsuciu.

Innym rodzajem egzekucji jest licytacja, która jest ustnym przetargiem, w którego trakcie komornik oferuje uczestnikom licytacji sprzedaż ruchomości: cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi trzy czwarte wartości szacunkowej, w drugim zaś terminie połowę wartości szacunkowej. Ani w pierwszym, ani w drugim terminie sprzedaż nie może nastąpić po cenie niższej niż cena wywołania. Jednakże druga licytacja ma miejsce tylko w przypadku wyraźnego żądania wierzyciela, ma on bowiem prawo przejąć na własność zajętą ruchomość po pierwszej nieudanej licytacji. Jeżeli i druga licytacja nie przyniosła pożądanego skutku, tj. zajęte ruchomości nie zostały sprzedane, a wierzyciel nie ma ochoty ich przejąć, wówczas komornik umarza postępowanie co do nie sprzedanych ruchomości i w konsekwencji rzeczy zajęte zostają zwolnione od egzekucji.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym, w którego okręgu dłużnik zamieszkuje lub przebywa na stałe. Komornik przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przez jego zajęcie. Kieruje on do zakładu pracy stosowną decyzję o zajęciu poborów, w której przedstawia podstawę zajęcia i wysokość egzekwowanego roszczenia.